Διήμερο Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Machinery Plant & Equipment

Διήμερο Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Machinery Plant & Equipment

Διήμερο Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Machinery Plant & Equipment 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Διήμερο Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Machinery Plant & Equipment:

     Ημερομηνία: Σάββατο 01 και Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022

     Διάρκεια:  20 ώρες

     Τόπος διεξαγωγής: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

·         Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν όσα Mέλη καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό ακόμη και όσοι δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

·         Τα Σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά σε Μέλη του Συλλόγου & προσμετρούν με είκοσι (-20-) ώρες Continuous Professional Development (C.P.D.).

·         Τα σεμινάρια θα βιντεοσκοπηθούν και το υλικό θα διατεθεί σε όσους καταβάλουν το αντίστοιχο κόστος.

·         Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα εκατό ευρώ (100 ευρώ) – Κατάθεση σε λογαριασμό του Συλλόγου:

Alpha Bank. Αρ. Λογαριασμού: 101-00-2002-228579 / IBAN:GR 460 140 101 010 100 200 222 85 79
ή
Εθνική Τράπεζα. Αρ. Λογαριασμού: 080/006966-36 / IBAN: GR83 0110 0800 0000 0800 0696 636