Ετήσιο Συνέδριο της Cerved Property Services

Ετήσιο Συνέδριο της Cerved Property Services

Ετήσιο Συνέδριο της Cerved Property Services 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αξιότιμοι Συνάδελφοι, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Cerved Property Services https://www.cervedpropertyservices.com/el  διοργανώνει την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022 το ετήσιο συνέδριο της με θέμα: 

Robust Innovative Technologies applied in the Greek RE Market

 H εκδήλωση θα είναι χωρισμένη σε τρεις ενότητες:

–   Η 1η ενότητα θα απαρτίζεται από εισηγήσεις σχετικές με τα Automated Valuation Models (AVMs) και τη χρήση τους. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα υπάρξουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ομιλίες από το Board του European AVM alliance (EAA)(www.europeanavmalliance.org), της οποίας αποτελεί πλέον μέλος και η Cerved Property Services και θα αναλυθούν θέματα γύρω από την ορθή χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών αλλά και τα υψηλά standards που τηρούν όλα τα μέλη του EAA.  

–   Η 2η ενότητα θα απαρτίζεται από εισηγήσεις σχετικές με τις σύγχρονες / πρωτοποριακές τεχνολογίες στο Real Estate (όπως π.χ. GIS, digital twins, BIM κλπ).

– Η 3η ενότητα θα περιλαμβάνει μία στρογγυλή τράπεζα (round table) από εκπροσώπους Φορέων / Ινστιτούτων / Επαγγελματικών Οργανώσεων και ανοιχτή συζήτηση επί των ως άνω θεμάτων.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέσω της σελίδας του συνεδρίου https://www.cpsconference2022.com/ και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

  • Η εκδήλωση παρέχεται δωρεάν για τα μέλη του  Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος που θα δηλώσουν συμμετοχή και θα προσμετρά με  δύο (2) ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης (CPD).