ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Σ.ΕΚ.Ε.)  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 24, προσκαλεί όλα τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα την 23η  Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00  στο ξενοδοχείο Αthens Cypria Hotel, Διομείας 5 στην Αθήνα. Κατά τη συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

·         Διοικητικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του έτους 2021 (1/6/2020 – 31/5/2021).

·         Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2021 (1/6/2021 – 31/5/2022).

·         Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (1/6/2022 – 31/5/2023).

           Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία (όπως προβλέπεται από το καταστατικό του Συλλόγου), τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την 30η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο ξενοδοχείο.

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε όλα τα τακτικά μέλη όπως παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση αφού προηγουμένως έχουν ρυθμίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, έως την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή σύμφωνα με το άρθρα 12 και 13 του καταστατικού.

Ελπίζοντας στην αθρόα προσέλευσή σας, σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά για το ενδιαφέρον σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αντιγόνη Μ. Δούναβη               Αναστάσιος Κ. Αμπατζής

Πρόεδρος                          Γενικός Γραμματέας