ΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Ειδικότητα

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Κρυφό Κιν. τηλέφωνο

6944333622

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2741022166

Νομός

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Νομός

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πόλη

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Πόλη

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Κρυφό t.k.

20131

Κρυφή Διεύθυνση

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 49

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Πατρώνυμο

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πατρώνυμο

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Επώνυμο

ΑΔΑΜ

Όνομα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αρ. peoplecert

GR731000404KA

Αρ. peoplecert

GR731000404KA

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1829

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1829