ΦΙΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προφίλ

Φορέας Συνεργασίας

ΕΘΝΙΚΗ

Φορέας Συνεργασίας

ΕΘΝΙΚΗ

Πιστοποιήσεις

REV

Πιστοποιήσεις

REV

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2103643812

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Επώνυμο

ΦΙΛΟΣ

Όνομα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2019/8

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2019/8

Αρ. peoplecert

GR730000343AF

Αρ. peoplecert

GR730000343AF

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0813

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0813