ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΖΑΚΟΣ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Οικονομολόγος

Ειδικότητα

Οικονομολόγος

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Επώνυμο

ΚΑΖΑΚΟΣ

Όνομα

ΑΝΔΡΕΑΣ

Αρ. peoplecert

GR731000463AK

Αρ. peoplecert

GR731000463AK

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-10-01

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-10-01

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε. 2030

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε. 2030