ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προφίλ

Φορέας Συνεργασίας

CERVED

Φορέας Συνεργασίας

CERVED

Εκτιμητική Εμπειρία

2(δύο)

Εκτιμητική Εμπειρία

2(δύο)

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Οικονομολόγος

Ειδικότητα

Οικονομολόγος

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

argyropoulos.athanasios@gmail.com

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

argyropoulos.athanasios@gmail.com

Email

argyropoulos.athanasios@gmail.com

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2105054354

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Πόλη

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Επώνυμο

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αρ. peoplecert

GR731000429AA

Αρ. peoplecert

GR731000429AA

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-06-24

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-06-24

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε. 1966

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε. 1966