ΜΠΟΥΓΛΑ ΒΑΙΑ

Προφίλ

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Ειδικότητα

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Κινητό Τηλέφωνο

6939360080, 6974760381

Κινητό Τηλέφωνο

6939360080, 6974760381

Σταθερό Τηλέφωνο

2431772913

Σταθερό Τηλέφωνο

2431772913

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2431772913

Νομός

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Νομός

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πόλη

ΤΡΙΚΑΛΑ

Πόλη

ΤΡΙΚΑΛΑ

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Πατρώνυμο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πατρώνυμο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο

ΜΠΟΥΓΛΑ

Όνομα

ΒΑΙΑ

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1417

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1417