ΧΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Προφίλ

Κατηγορία Μέλους

Δόκιμο

Κατηγορία Μέλους

Δόκιμο

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2221052677

Νομός

ΕΥΒΟΙΑΣ

Νομός

ΕΥΒΟΙΑΣ

Πόλη

ΛΕΥΚΑΝΤΙ

Πόλη

ΛΕΥΚΑΝΤΙ

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Επώνυμο

ΧΑΛΙΩΤΗ

Όνομα

ΓΕΩΡΓΙΑ

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0700

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0700