ΧΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

REV

Πιστοποιήσεις

REV

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Επώνυμο

ΧΑΝΗ

Όνομα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2022/5

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2022/5

Αρ. peoplecert

GR731000027AC-GR730000441AC

Αρ. peoplecert

GR731000027AC-GR730000441AC

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0906

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0906