ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Πόλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

Η

Πατρώνυμο

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Πατρώνυμο

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Επώνυμο

ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ

Όνομα

ΕΛΕΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αρ. peoplecert

GR731000450EC

Αρ. peoplecert

GR731000450EC

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1846

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1846