ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

REV

Πιστοποιήσεις

REV

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Ειδικότητα

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

eleni.adamopoulou@alpha.gr

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

eleni.adamopoulou@alpha.gr

Κινητό Τηλέφωνο

6939125911

Κινητό Τηλέφωνο

6939125911

Κρυφό Κιν. τηλέφωνο

6939125911

Κρυφό Κιν. τηλέφωνο

6939125911

Σταθερό Τηλέφωνο

210 2796003

Σταθερό Τηλέφωνο

2796003

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ.

16233

Τ.Κ.

16233

Διεύθυνση

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'

Διεύθυνση

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Πατρώνυμο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πατρώνυμο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επώνυμο

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα

ΕΛΕΝΗ

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2017/2

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2017/2

Αρ. peoplecert

GR730000002EA

Αρ. peoplecert

GR730000002EA

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0013

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0013