ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

REV, Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

REV, Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ειδικότητα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

info@elenikosma.gr

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

info@elenikosma.gr

Κινητό Τηλέφωνο

6977828661

Κινητό Τηλέφωνο

6977828661

Σταθερό Τηλέφωνο

2897032834

Σταθερό Τηλέφωνο

2897032834

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2897032834

Νομός

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Νομός

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη

ΜΑΛΙΑ

Πόλη

ΜΑΛΙΑ

Τ.Κ.

70007

Τ.Κ.

70007

Διεύθυνση

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101

Διεύθυνση

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Πατρώνυμο

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πατρώνυμο

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επώνυμο

ΚΟΣΜΑ

Όνομα

ΕΛΕΝΗ

Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών

410

Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών

410

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2024/35

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2024/35

Αρ. peoplecert

GR731000143EK

Αρ. peoplecert

GR731000143EK

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1001

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1001