ΓΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

Προφίλ

Φορέας Συνεργασίας

ΕΘΝΙΚΗ

Φορέας Συνεργασίας

ΕΘΝΙΚΗ

Πιστοποιήσεις

REV

Πιστοποιήσεις

REV

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

elgitsi@gmail.com

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

elgitsi@gmail.com

Κινητό Τηλέφωνο

6974846357

Κινητό Τηλέφωνο

6974846357

Σταθερό Τηλέφωνο

2421302684

Σταθερό Τηλέφωνο

2421302684

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2421302684

Νομός

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Νομός

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πόλη

ΒΟΛΟΣ

Πόλη

ΒΟΛΟΣ

Τ.Κ.

38221

Τ.Κ.

38221

Διεύθυνση

ΙΑΣΟΝΟΣ 96

Διεύθυνση

ΙΑΣΟΝΟΣ 96

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Πατρώνυμο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πατρώνυμο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο

ΓΙΤΣΗ

Όνομα

ΕΛΕΝΗ

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2019/10

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2019/10

Αρ. peoplecert

GR731000118EG-GR730000332EG

Αρ. peoplecert

GR731000118EG-GR730000332EG

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0915

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0915