ΤΑΠΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Επώνυμο

ΤΑΠΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα

ΕΙΡΗΝΗ

Αρ. peoplecert

GR731000476ET

Αρ. peoplecert

GR731000476ET

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-10-01

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-10-01

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε. 2033

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε. 2033