ΑΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προφίλ

Κατηγορία Μέλους

Δόκιμο

Κατηγορία Μέλους

Δόκιμο

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

g.agas@solum.gr

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

g.agas@solum.gr

Κρυφό Κιν. τηλέφωνο

6972267220

Κρυφό Κιν. τηλέφωνο

6972267220

Νομός

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Νομός

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πόλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κρυφή Διεύθυνση

ΑΙΛΙΑΝΟΥ 23

Κρυφή Διεύθυνση

ΑΙΛΙΑΝΟΥ 23

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Επώνυμο

ΑΓΑΣ

Όνομα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1804

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1804