ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

REV

Πιστοποιήσεις

REV

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2241034566

Νομός

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Νομός

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη

ΡΟΔΟΣ

Πόλη

ΡΟΔΟΣ

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Πατρώνυμο

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πατρώνυμο

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Επώνυμο

ΧΑΛΚΙΤΗΣ

Όνομα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2022/4

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2022/4

Αρ. peoplecert

GR730000420GC

Αρ. peoplecert

GR730000420GC

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1395

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1395