ΓΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προφίλ

Εκτιμητική Εμπειρία

2,5(δ

Εκτιμητική Εμπειρία

2,5(δ

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

georgegkats@gmail.com

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

georgegkats@gmail.com

Email

georgegkats@gmail.com

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Επώνυμο

ΓΚΑΤΣΟΣ

Όνομα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρ. peoplecert

GR731000424GG

Αρ. peoplecert

GR731000424GG

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-09-29

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-09-29

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε. 2006

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε. 2006