ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΟΥΛΙΔΗΣ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Επώνυμο

ΤΣΕΤΟΥΛΙΔΗΣ

Όνομα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρ. peoplecert

GR731000525GT

Αρ. peoplecert

GR731000525GT

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2022-09-26

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2022-09-26

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε 2120

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε 2120