ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προφίλ

Φορέας Συνεργασίας

ΕΘΝΙΚΗ

Φορέας Συνεργασίας

ΕΘΝΙΚΗ

Πιστοποιήσεις

REV, Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

REV, Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2810341142

Νομός

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Νομός

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πόλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Επώνυμο

ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Όνομα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2024/18

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2024/18

Αρ. peoplecert

GR731000081KF

Αρ. peoplecert

GR731000081KF

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0948

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0948