ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προφίλ

Φορέας Συνεργασίας

ΑΛΦΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Φορέας Συνεργασίας

ΑΛΦΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Κρυφό Κιν. τηλέφωνο

6947721050

Κρυφό Κιν. τηλέφωνο

6947721050

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2763029009

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2763029009

Νομός

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Νομός

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πόλη

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

Πόλη

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

Κρυφό t.k.

24400

Κρυφό t.k.

24400

Κρυφή Διεύθυνση

ΘΕΜ. ΚΡΕΚΟΥΚΙΑ 4

Κρυφή Διεύθυνση

ΘΕΜ. ΚΡΕΚΟΥΚΙΑ 4

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Επώνυμο

ΑΔΡΑΚΤΑΣ

Όνομα

ΙΩΑΝΝΗΣ

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0015

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0015