ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

REV, Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

REV, Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ειδικότητα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2106390650

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πόλη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Επώνυμο

ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ

Όνομα

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2024/50

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2024/50

Αρ. peoplecert

GR731000180KM

Αρ. peoplecert

GR731000180KM

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0900

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0900