ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Επώνυμο

ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ

Όνομα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Αρ. peoplecert

GR731000510KK

Αρ. peoplecert

GR731000510KK

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2022-09-26

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2022-09-26

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε 2124

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε 2124