ΣΚΕΝΔΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προφίλ

Φορέας Συνεργασίας

EUROBANK

Φορέας Συνεργασίας

EUROBANK

Πιστοποιήσεις

REV

Πιστοποιήσεις

REV

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πόλη

Ανάληψη

Πόλη

Ανάληψη

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Επώνυμο

ΣΚΕΝΔΕΡΙΔΗΣ

Όνομα

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2019/36

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2019/36

Αρ. peoplecert

GR730000338KS

Αρ. peoplecert

GR730000338KS

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0987

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0987