ΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Προφίλ

Φορέας Συνεργασίας

ΕΘΝΙΚΗ

Φορέας Συνεργασίας

ΕΘΝΙΚΗ

Πιστοποιήσεις

REV

Πιστοποιήσεις

REV

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

lena.adaktylou@gmail.com

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

lena.adaktylou@gmail.com

Κινητό Τηλέφωνο

6945391395

Κινητό Τηλέφωνο

6945391395

Κρυφό Κιν. τηλέφωνο

6945391395

Σταθερό Τηλέφωνο

2310 506131

Σταθερό Τηλέφωνο

2310 506131

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2310 506131

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ.Κ.

54646

Τ.Κ.

54646

Κρυφό t.k.

54646

Διεύθυνση

ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ 10

Διεύθυνση

ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ 10

Κρυφή Διεύθυνση

ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ 10

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Πατρώνυμο

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Πατρώνυμο

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Επώνυμο

ΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Όνομα

ΕΛΕΝΗ

Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών

56

Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών

56

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2017/1

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2017/1

Αρ. peoplecert

GR730000001EA

Αρ. peoplecert

GR730000001EA

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0012

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0012