ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Προφίλ

Φορέας Συνεργασίας

ΓΕΝΙΚΗ

Φορέας Συνεργασίας

ΓΕΝΙΚΗ

Πιστοποιήσεις

REV

Πιστοποιήσεις

REV

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2310411128

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Επώνυμο

ΧΑΝΙΩΤΟΥ

Όνομα

ΕΛΕΝΗ

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2019/4

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2019/4

Αρ. peoplecert

GR731000062EC-GR730000350EC

Αρ. peoplecert

GR731000062EC-GR730000350EC

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0703

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0703