ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

Προφίλ

Φορέας Συνεργασίας

EUROBANK

Φορέας Συνεργασίας

EUROBANK

Πιστοποιήσεις

REV, Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

REV, Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ειδικότητα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

mdouk@tee.gr

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

mdouk@tee.gr

Σταθερό Τηλέφωνο

2105561560

Σταθερό Τηλέφωνο

2105561560

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2105561560

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Πόλη

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τ.Κ.

19200

Τ.Κ.

19200

Διεύθυνση

ΔΗΜΗΤΡΟΣ 8

Διεύθυνση

ΔΗΜΗΤΡΟΣ 8

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Πατρώνυμο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πατρώνυμο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Επώνυμο

ΔΟΥΚΑ

Όνομα

ΜΑΡΙΑ

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2024/15

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2024/15

Αρ. peoplecert

GR731000011MD

Αρ. peoplecert

GR731000011MD

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0147

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0147