ΑΓΑΘΑΚΗ ΝΙΚΗ

Προφίλ

Φορέας Συνεργασίας

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Φορέας Συνεργασίας

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πιστοποιήσεις

REV, Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

REV, Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ειδικότητα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

niki.d@agathaki.gr

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

niki.d@agathaki.gr

Κινητό Τηλέφωνο

6974385995

Κινητό Τηλέφωνο

6974385995

Κρυφό Κιν. τηλέφωνο

6974385995

Σταθερό Τηλέφωνο

2541020773, 2541021458

Σταθερό Τηλέφωνο

2541020773, 2541021458

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2541020773, 2541021458

Νομός

ΞΑΝΘΗΣ

Νομός

ΞΑΝΘΗΣ

Πόλη

ΞΑΝΘΗ

Πόλη

ΞΑΝΘΗ

Τ.Κ.

67133

Τ.Κ.

67133

Κρυφό t.k.

67133

Διεύθυνση

40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 3

Διεύθυνση

40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 3

Κρυφή Διεύθυνση

40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 3

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Πατρώνυμο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πατρώνυμο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο

ΑΓΑΘΑΚΗ

Όνομα

ΝΙΚΗ

Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών

489

Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών

489

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2024/01

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2024/01

Αρ. peoplecert

GR731000193NA

Αρ. peoplecert

GR731000193NA

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0975

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0975