ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ

Προφίλ

Κατηγορία Μέλους

Δόκιμο

Κατηγορία Μέλους

Δόκιμο

Ειδικότητα

Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ειδικότητα

Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Κρυφό Κιν. τηλέφωνο

6932020107

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΒΥΡΩΝΑΣ

Πόλη

ΒΥΡΩΝΑΣ

Κρυφή Διεύθυνση

ΚΥΔΩΝΙΩΝ 28

Προσφώνηση

Ο

Προσφώνηση

Ο

Πατρώνυμο

ΔΟΥΚΑΣ

Πατρώνυμο

ΔΟΥΚΑΣ

Επώνυμο

ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ

Όνομα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1860

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1860