ΠΑΝΕΡΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

Προφίλ

Φορέας Συνεργασίας

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Φορέας Συνεργασίας

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Πιστοποιήσεις

REV

Πιστοποιήσεις

REV

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

paneralito64@hotmail.com

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

Πολιτικός Μηχανικός

Email

paneralito64@hotmail.com

Κινητό Τηλέφωνο

6945344653

Κινητό Τηλέφωνο

6945344653

Σταθερό Τηλέφωνο

2310690636

Σταθερό Τηλέφωνο

2310690636

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2310690636

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πόλη

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Πόλη

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Τ.Κ.

57013

Τ.Κ.

57013

Διεύθυνση

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 3

Διεύθυνση

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 3

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Πατρώνυμο

ΠΕΤΡΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πατρώνυμο

ΠΕΤΡΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο

ΠΑΝΕΡΑ

Όνομα

ΠΟΛΥΤΙΜΗ

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2016/20

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2016/20

Αρ. peoplecert

GR730000164PP

Αρ. peoplecert

GR730000164PP

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0458

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0458