ΑΒΔΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

REV

Πιστοποιήσεις

REV

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

avdelas.pavlos@gmail.com

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

avdelas.pavlos@gmail.com

Κινητό Τηλέφωνο

6944255881

Κινητό Τηλέφωνο

6944255881

Σταθερό Τηλέφωνο

210 9355250

Σταθερό Τηλέφωνο

210 9355250

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

210 9355250

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ.

11745

Τ.Κ.

11745

Διεύθυνση

ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 121

Διεύθυνση

ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 121

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Πατρώνυμο

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Πατρώνυμο

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Επώνυμο

ΑΒΔΕΛΑΣ

Όνομα

ΠΑΥΛΟΣ

Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών

768

Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών

768

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2021/4

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2021/4

Αρ. peoplecert

GR730000415PA

Αρ. peoplecert

GR730000415PA

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2015-01-11

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2015-01-11

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1258

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1258