ΠΕΠΠΑ ΣΟΦΙΑ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

REV

Πιστοποιήσεις

REV

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2111178705

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Πόλη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Επώνυμο

ΠΕΠΠΑ

Όνομα

ΣΟΦΙΑ

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2019/29

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2019/29

Αρ. peoplecert

GR730000355SP

Αρ. peoplecert

GR730000355SP

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0517

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0517