ΚΑΡΡΑ ΣΑΜΑΝΘΑ – ΕΥΘΥΜΙΑ

Προφίλ

Φορέας Συνεργασίας

EUROBANK

Φορέας Συνεργασίας

EUROBANK

Πιστοποιήσεις

REV

Πιστοποιήσεις

REV

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ειδικότητα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

samkarra@eurobank.gr

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

samkarra@eurobank.gr

Email

samkarra@eurobank.gr

Κινητό Τηλέφωνο

6955060892

Κινητό Τηλέφωνο

6955060892

Σταθερό Τηλέφωνο

2118809351

Σταθερό Τηλέφωνο

2118809351

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2100106925

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΒΥΡΩΝΑΣ

Πόλη

ΒΥΡΩΝΑΣ

Τ.Κ.

16233

Τ.Κ.

16233

Διεύθυνση

ΟΛΥΜΠΟΥ 33

Διεύθυνση

ΟΛΥΜΠΟΥ 33

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Πατρώνυμο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πατρώνυμο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο

ΚΑΡΡΑ

Όνομα

ΣΑΜΑΝΘΑ – ΕΥΘΥΜΙΑ

Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών

79

Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών

79

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2016/10

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2016/10

Αρ. peoplecert

GR730000156SK

Αρ. peoplecert

GR730000156SK

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0010

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0010