ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΑΝΤΙΑ

Προφίλ

Φορέας Συνεργασίας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Φορέας Συνεργασίας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Εκτιμητική Εμπειρία

14(δεκατέσσερα)

Εκτιμητική Εμπειρία

14(δεκατέσσερα)

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Τεχνολόγος Μηχανικός Δομικών Εργων

Ειδικότητα

Τεχνολόγος Μηχανικός Δομικών Εργων

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

s.mpantia@gmail.com

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

s.mpantia@gmail.com

Email

s.mpantia@gmail.com

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2651551648

Νομός

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Νομός

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πόλη

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Επώνυμο

ΜΠΑΝΤΙΑ

Όνομα

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Αρ. peoplecert

GR731000486SB

Αρ. peoplecert

GR731000486SB

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-06-24

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-06-24

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε. 1967

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε. 1967