ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Κρυφό Κιν. τηλέφωνο

6972240867

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2273023652

Νομός

ΣΑΜΟΥ

Νομός

ΣΑΜΟΥ

Πόλη

ΣΑΜΟΣ

Πόλη

ΣΑΜΟΣ

Κρυφή Διεύθυνση

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 4

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Επώνυμο

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

Όνομα

ΙΩΑΝΝΗΣ

Αρ. peoplecert

GR731000307IP

Αρ. peoplecert

GR731000307IP

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1328

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1328