ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Ειδικότητα

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προσφώνηση

Η

Προσφώνηση

Η

Πατρώνυμο

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Πατρώνυμο

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Επώνυμο

ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

Όνομα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αρ. peoplecert

GR731000489ES

Αρ. peoplecert

GR731000489ES

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1883

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1883