ΣΦΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΛΥΔΙΑ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Κινητό Τηλέφωνο

6948885440

Κινητό Τηλέφωνο

6948885440

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πόλη

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Πόλη

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Επώνυμο

ΣΦΥΡΗ

Όνομα

ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΛΥΔΙΑ

Αρ. peoplecert

GR731000480AS

Αρ. peoplecert

GR731000480AS

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1626

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1626