ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προφίλ

Εκτιμητική Εμπειρία

3(τρία)

Εκτιμητική Εμπειρία

3(τρία)

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Επώνυμο

ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ

Όνομα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αρ. peoplecert

GR731000432KS

Αρ. peoplecert

GR731000432KS

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-09-29

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-09-29

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε. 2007

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε. 2007