ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Προφίλ

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ειδικότητα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πόλη

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Πόλη

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Επώνυμο

ΧΑΛΚΙΔΟΥ

Όνομα

ΣΟΦΙΑ

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1419

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1419