ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Προφίλ

Εκτιμητική Εμπειρία

2(δύο)

Εκτιμητική Εμπειρία

2(δύο)

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Επώνυμο

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αρ. peoplecert

GR731000412SN

Αρ. peoplecert

GR731000412SN

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-09-29

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-09-29

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε. 2011

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε. 2011