ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προφίλ

Εκτιμητική Εμπειρία

2,5(δυόμιση)

Εκτιμητική Εμπειρία

2,5(δυόμιση)

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικών Δομικών Έργων

Ειδικότητα

Πολιτικών Δομικών Έργων

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

symianakis@yahoo.gr

Ηλ. Ταχυδρομείο (email)

symianakis@yahoo.gr

Email

symianakis@yahoo.gr

Κρυφό Σταθ. τηλέφωνο

2810320621

Νομός

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Νομός

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πόλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Προσφώνηση

ο

Πατρώνυμο

ο

Επώνυμο

ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

Όνομα

ΙΩΑΝΝΗΣ

Αρ. peoplecert

GR731000478IS

Αρ. peoplecert

GR731000478IS

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-02-05

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-02-05

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1942

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1942