ΛΥΒΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

REV, Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

REV, Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πόλη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Επώνυμο

ΛΥΒΗΣ

Όνομα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2024/44

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2024/44

Αρ. peoplecert

GR731000265TL – GR730000518TL

Αρ. peoplecert

GR731000265TL – GR730000518TL

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1428

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1428