ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

Προφίλ

Εκτιμητική Εμπειρία

3 (τρία)

Εκτιμητική Εμπειρία

3 (τρία)

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικών Μηχανικών

Ειδικότητα

Πολιτικών Μηχανικών

Νομός

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Νομός

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη

ΡΟΔΟΣ

Πόλη

ΡΟΔΟΣ

Προσφώνηση

ο

Προσφώνηση

ο

Επώνυμο

ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Όνομα

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-11-03

Ημερ. Εγγραφής Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.

2021-11-03

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε 2045

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε 2045