ΒΛΑΧΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Επώνυμο

ΒΛΑΧΟΥ

Όνομα

ΦΩΤΟΥΛΑ

Αρ. peoplecert

GR731000472FV

Αρ. peoplecert

GR731000472FV

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1584

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.1584