ΧΑΛΗ ΖΩΗ

Προφίλ

Πιστοποιήσεις

REV, Valuer in Property

Πιστοποιήσεις

REV, Valuer in Property

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Κατηγορία Μέλους

Τακτικό

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα

Πολιτικός Μηχανικός

Νομός

ΠΕΛΛΗΣ

Νομός

ΠΕΛΛΗΣ

Πόλη

ΕΔΕΣΣΑ

Πόλη

ΕΔΕΣΣΑ

Προσφώνηση

η

Προσφώνηση

η

Επώνυμο

ΧΑΛΗ

Όνομα

ΖΩΗ

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2024/10

Αρ. tegova

REV-GR/AVAG/2024/10

Αρ. peoplecert

GR731000103ZC

Αρ. peoplecert

GR731000103ZC

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0972

Αριθμός Μητρώου Μέλους

Σ.ΕΚ.Ε.0972