Εκτιμητής Ακινήτων

Εκτιμητής Ακινήτων

Εκτιμητής Ακινήτων 381 119 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η  εταιρεία ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ με έδρα την Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει Εκτιμητή Ακινήτων, ο οποίος θα πρέπει να απαραιτήτων να διαθέτει:

  • Πιστοποίηση (π.χ. VALUERRICSREV)
  • Δίπλωμα Οδήγησης Ι.Χ.
  • Γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Αξιολογούνται ιδιαιτέρως θετικά η πολύ καλή γνώση των αγγλικών και η εξοικείωση με την χρήση των υπολογιστών πέραν των βασικών γνώσεων.

Ο εργαζόμενος θα ενταχθεί σε μια ομάδα επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων με κύριο αντικείμενο εργασιών την εκτιμητική. Παρέχεται διαρκής εκπαίδευση και ένταξη σε ένα οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον.

Τα βιογραφικά μπορούν να αποσταλούν στο email: topografo.gr@gmail.com