Εκτιμητής Ακινήτων

Εκτιμητής Ακινήτων

Εκτιμητής Ακινήτων 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Tεχνικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας το οποίο δραστηριοποιείται στην εκπόνηση εκτιμήσεων ακινήτων για περισσότερα από 15 έτη με πιστοποίηση κατά REV και εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών του υπουργείου οικονομικών αναζητά για συνεργασία με πλήρη απασχόληση Μηχανικό ή Οικονομολόγο για την εκπόνηση εκθέσεων εκτιμήσεων οι οποίες απευθύνονται σε Τράπεζες, Εταιρίες διαχείρισης Δανείων και Πιστώσεων, Ελεγκτικές Εταιρίες κλπ.

Αποστολή βιογραφικού: aris@jca.gr