Εκτιμητή (εξωτερικός συνεργάτη) για part time στη Θεσσαλονίκη

Εκτιμητή (εξωτερικός συνεργάτη) για part time στη Θεσσαλονίκη

Εκτιμητή (εξωτερικός συνεργάτη) για part time στη Θεσσαλονίκη 1288 248 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η ΚΕΡΑΜΕΥΣ Α.Ε. αναζητεί εκτιμητή (εξωτερικό συνεργάτη) για part time απασχόληση στη Θεσσαλονίκη.

Η πιστοποίηση δεν είναι απαραίτητη, αλλά θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Περισσότερες πληροφορίες στο hr@kerameus.gr .