ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1569 651 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η GLP VALUES SA επιθυμεί να προσλάβει Εκτιμητή Ακινήτων. 

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης στα γραφεία μας στην Αθήνα. 

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Αρχιτέκτονος/ Πολιτικού/Τοπογράφου Μηχανικού )
 • Άριστο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική γλώσσα.
 • Καλή γνώση MS Office (Word, Excel) 
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 • Ικανότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και ανάλυσης 
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Επαγγελματική εμπειρία σε εκτιμήσεις ακινήτων 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν επιπλέον : 

 • Βασικές γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας

Αντικείμενο εργασιών: 

 • Εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS 
 • Εκτιμήσεις ακινήτων για σκοπούς εμπράγματης εξασφάλισης και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 • Χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων εκτίμησης 

Προσφέρεται:

 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Πώς να υποβάλετε αίτηση: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@glpv.gr με τίτλο Βιογραφικό για τη θέση Property Valuer

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.