Εκτιμητική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει εκτιμητή ακινήτων

Εκτιμητική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει εκτιμητή ακινήτων

Εκτιμητική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει εκτιμητή ακινήτων 554 75 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Επιθυμητά προσόντα

-Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ΤΕΙ  (Μηχανικού)

-Άριστη γνώση Αγγλικών

-Άριστη γνώση Η/Υ

-Προϋπηρεσία στο αντικείμενο τουλάχιστον 2 έτη 

-Ομαδικότητα και συνεργασία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά, στην παρακάτω διεύθυνση: 

E-mail: konstringlos@kmsc.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.